اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع اعضا محترم هیات علمی می رساند که با توجه به تغییر دستورالعمل انتخاب پژوهشگر برتر و همچنین با عنایت به همزمانی  انتخاب پژوهشگر برتر در سه سطح به شرح ذیل که هر یک بازه زمانی متفاوت دارند:

الف- انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر دانشگاه های آزاد اسلامی استان کرمانشاه

ب- انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی استان کرمانشاه

ج- انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

لطفا به نکات ذیل توجه ویژه فرمایید:

الف- انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه های آزاد اسلامی استان کرمانشاه

در این سطح بر اساس بخشنامه شماره 51971/70 مورخ 21/7/94 و استعلام بعمل آمده در مورد بند 2 ردیف الف- در خصوص نحوه شرکت پژوهشگران برگزیده سال قبل در مراسم سال جاری ، لطفا به نکات ذیل توجه فرمایید:

- تکمیل فرم انتخاب پژوهشگر برتر

- ارائه مدارک 4 ساله(مهر ماه 1390 الی پایان آبان ماه 1394)

- ارائه فرم تکمیل شده به انضمام مدارک و مستندات حداکثر تا ساعت 12 روز دوشنبه 25/8/94 (فردا) به مدیر پژوهش دانشکده.

لطفا دقت نمایید که پژوهشگران برتر ی که در طی 4 سال اخیر به عنوان پژوهشگر برتر استان انتخاب شده اند نمی توانند مدارک 4 سال خود جهت شرکت در مراسم ارایه نمایند و این افراد در صورت تمایل به شرکت فقط می توانند مدارک یکسال گذشته( مهرماه 1393 الی آبان ماه 1394) را ارئه نمایند(براساس استعلام بعمل آمده از سازمان مرکزی).

ب- انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی استان کرمانشاه

در این سطح بر اساس شیوه نامه انتخاب پژوهشگران برتر دستگاه های اجرایی استان نامه شماره 20907 مورخ 23/8/94  اقدام می گردد. لطفا به نکات ذیل توجه فرمایید:

- تکمیل فرم انتخاب پژوهشگر برتر

- ارایه مدارک  یکساله اخیر(آذر ماه سال 1393 الی پایان آبان ماه سال 1394)

- تحویل پرسشنامه تکمیل شده به همراه مستندات و حکم کارگزینی حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه 1/9/94 به مدیران پژوهش دانشکده

ج- انتخاب پژوهشگر برتر واحد

در این سطح بر اساس بخشنامه شماره 51971/70 مورخ 21/7/94 و استعلام بعمل آمده در مورد بند 2 ردیف الف- در خصوص نحوه شرکت پژوهشگران برگزیده سال قبل در مراسم سال جاری ، لطفا به نکات ذیل توجه فرمایید:

- تکمیل فرم انتخاب پژوهشگر برتر

- ارائه مدارک 4 ساله(مهر ماه 1390 الی پایان آبان ماه 1394)

- ارائه فرم تکمیل شده به انضمام مدارک و مستندات حداکثر تا ساعت 12 روز 2شنبه  2/9/94 به مدیر پژوهش دانشکده.

لطفا دقت نمایید که پژوهشگران برتر ی که در طی 4 سال اخیر به عنوان پژوهشگر برتر واحد انتخاب شده اند نمی توانند مدارک 4 سال خود جهت شرکت در مراسم ارایه نمایند و این افراد در صورت تمایل به شرکت فقط می توانند مدارک یکسال گذشته( مهرماه 1393 الی آبان ماه 1394) را ارئه نمایند.

******************************************************************************

 

 

 


 سازمان مرکزی معاونت سنجش و نظارت
معاونت ورزش
سازمان سما
مرکزفرهنگی امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی
مرکزبازرسی و رسیدگی به شکایات
دفتر حقوقی
اداره کل شاهد و ایثارگران
شورای راهبردی زنان فرهیخته
اداره کل امور بین الملل
 پیوند ها
 معاونت آموزشی
 معاونت اداری و مالی
 معاونت پارلمانی
 مرکز هیات امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی
 معاونت برنامه ریزی
 حوزه علوم پزشکی
 معاونت پژوهش و فناور
 معاونت دانشجویی
 معاونت عمرانی
 معاونت فرهنگی
دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی آیت الله رفسنجانی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
مجلس شورای اسلامی
وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
خبرگزاری آنا
باشگاه خبرنگاری دانشجویی ایران (ایسکانیوز)
روزنامه فرهیختگان
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان