«آگهی مناقصه »

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به خرید یک دستگاه GC-MASS با شرایط مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید . لذا شرکتهای فعال در زمینه دستگاههای آزمایشگاهی  می­توانند لغایت مورخ 15/06/95 با مراجعه به امور قراردادهای دانشگاه واقع در کرمانشاه میدان فردوسی انتهای بلوار فرهیختگان مجتمع دانشگاهی امام(ره) و با واریز مبلغ 000/200 ریال به شماره حساب 0105919673008 سیبا بانک ملی بابت خرید اسناد(غیرقابل استرداد) نسبت به تهیه اسناد مناقصه اقدام نموده و لغایت مورخ 21/06/95 نسبت به ارسال پیشنهاد قیمت اقدام نمایند. به پیشنهاداتی که پس از مهلت مذکور وصول گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. میزان تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 000/000/70 ریال به صورت وجه نقد به حساب فوق و یا ضمانت نامه بانکی می باشد . دانشگاه در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار می باشد. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 

 

 دستگاه GC Mass با اجزاء، مشخصات و قابلیت های زیر:

Single Quadrupole Mass Spectrometer:including Electron Ionization (EI) full Scan and SIM (Selective Ion Monitoring ) modes of operation.Featuring: patented lens-free optical path, axial ion source, heated Active Focusing curved q0, high-capacity turbo molecular pump, high speed orthogonal integrated detector, multi-axis noise cancelling design, and high-speed digital electronics.The electron energy should be adjustable from 0eV to 150eV.

Mass with a range of 1-1200 m/z; Scan rates up to 14,000 Da/sec; High efficiency quadrupole mass filter; Dual stage 300/400 L/sec (analyzer/source) turbo molecular pump; Extended dynamic range (EDR) of up to 10^5 (compound dependent) in SIM or full scan;

Simultaneous control of up to 7 heated zones. Large column oven (15.9L/968 cubic inches) with temperature range -99 to 450°C, and 25 temperature ramps per method. Fast oven heat up, up to 150 C/min and rapid column oven cool-down; 450°C to 50°C in less than 4.5 minutes.

Time-programmable detectors with metering, on/off gas controls; up to 3 data channels.

Standard ethernet communications interface with TCP/IP protocol for workstation control.

Time-programmable injectors with electronic flow controls.

SPLIT/SPLITLESS Injector Programmable head pressure control (0.1 to 150 psi) or constant electronic flow control (0.1-100 mL/min), programmable split ratio control (1 to10,000), adjustable septum purge, pressure pulse injection mode (0.1-150 psi) and gas saver mode. For 10 to 1000 Êm diameter fused silica columns,1 to 250 m. length. Maximum temperature limit 450 deg C.

Having the ability of installing up to 3 Separate injectors on the main unit and up to 4 GC detectors and being able to concurrently operate them.

Detectors: should include: FID with Electrometer; ECD with Electrometer; TSD with Electrometer.

Column: 4 columns including: Capillary column Vf 1ms, 30m ×0.53mm(ID); Column for FAME Capillary CP sil 88 100mx0.25mmID, 0.25um; Column for Pesticides Capillary CP sil 8 CB 50mx0.53mmID, 0.25um; Column for Aromatic Capillary VF-35ms 30mx0.32mmID, 1um.

MS Workstation softwareto control all GC, autosampler, and MS functions. It should allow fully automated quantitative and qualitative analyses with standard and optional Custom Reports.

Library data bases: 3 libraries including: NIST, Wiely and PMW.

Standard spectral libraries included are: TR (Terpenes) with approximately 600 spectra, TX (Toxicology) with approximately 1300 spectra, GP (General Purpose) with about 3,000 spectra

GC Installation Kit: 25 ft cleaned copper tubing, 1/4x1/8' pipe thread connector, 1/8" Swagelok fittings, injector nut wrench, column scoring wafer, & fuses. Order additional copper tubing and fittings for detector gases & Gas clean filter kit

GC Accessory Kit: 10 uLsyringe, 3-in-1 bubble flow meter, 25 ft cleaned copper tubing,

1/4x1/8' pipe thread connector, 1/8" Swagelok fittings

Connector and replacement Hubs:

Quick connector kit; Quick connector replacement Hub 0.4 mm ,10/Pk; Quick connector replacement Hub 0.5 mm ,10/Pk; Quick connector replacement Hub 0.8 mm ,10/Pk; Liner, 4mm ID Wool Plug, signal Gooseneck, Injector .5/pk

Viton o-ring, 6.3x6.5mm SLEEVES, 260C, 25/PK

Septa, BTO ,9 mm for 1177 Inj,50/Pk

Auto-sampler with all accessories.

Two fully charged Helium50 L Capsule (Slinders) and related regulators.

AllinOne Computer (MSI) and Colour Printer

 


 سازمان مرکزی معاونت سنجش و نظارت
معاونت ورزش
سازمان سما
مرکزفرهنگی امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی
مرکزبازرسی و رسیدگی به شکایات
دفتر حقوقی
اداره کل شاهد و ایثارگران
شورای راهبردی زنان فرهیخته
اداره کل امور بین الملل
 پیوند ها
 معاونت آموزشی
 معاونت اداری و مالی
 معاونت پارلمانی
 مرکز هیات امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی
 معاونت برنامه ریزی
 حوزه علوم پزشکی
 معاونت پژوهش و فناور
 معاونت دانشجویی
 معاونت عمرانی
 معاونت فرهنگی
دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی آیت الله رفسنجانی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
مجلس شورای اسلامی
وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
خبرگزاری آنا
باشگاه خبرنگاری دانشجویی ایران (ایسکانیوز)
روزنامه فرهیختگان
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان