امکان ثبت نام بدون آزمون مقاطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته در سازمان (www.azmoon.org) مجدداً میسر می باشد.

بدینوسیله به اطلاع  پذیرفته شدگان با کنکور  ترم های گذشته (و بدون کنکور  افرادی که در سایت سازمانwww.azmoon.org   )  ثبت نام نموده اندجهت ثبت نام حضوری و قطعی در مقاطع  :

دکتری  - کارشناسی ارشد - کارشناسی پیوسته – کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد  اسلامی واحد کرمانشاه  در نیمسال   اول  (مهر  ماه ) سال تحصیلی 1394 میرساند:

 جهت   ثبت نام حضوری به صورت اینترنتی  : اخذ شماره دانشجویی   ، چاپ ، تکمیل فرم های ثبت نام  ، اسکن عکس ( عکس بایستی جدید ، تمام رخ  و جهت خانم ها  با حجاب  کامل باشد )به  سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه  قسمت آموزش ثبت نام دانشجویان ورودی جدید   مراجعه نمایید و  سپس بادردست داشتن مدارک ، طبق زمان بندی به شرح ذیل  به آدرس  : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه   مجتمع امام (ره) شهرک متخصصین   مراجعه نمایید.

توجه :

تاریخ ثبت نام حضوری و زمانبندی متعاقباً از طریق همین سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه نیز به شما اعلام می گردد.

        

مدارک لازم :
فرم های ثبت نام (پیوست های 1 -2 -3-4-و5 )  بصورت کامل تکمیل شود.

  1. فر م ها و پیوست های ثبت نام  مربوط به هر مقطع تحصیلی چاپ شده از سایت واحد کرمانشاه ( بصورت مرتب فقط در کاغذ A4 و یک اندازه )

2- تاییدیه ثبت نام اولیه اینترنتی یا کارنامه قبولی

  1. اصل شناسنامه همراه با تصویر از تمام صفحات از هریک  2  برگ
  2. اصل کارت ملی همراه با 3 برگ تصویر

       5 -   شش  قطعه عکس  4/3 تمام رخ با پشت نویسی مشخصات شناسنامه ای ( همان عکس اسکن شده در سایت ، حضور فرد پذیرفته شده جهت ثبت نام حضوری الزامی  است )

  6- اصل کارت پایان خدمت (جهت  آقایان) همراه با 2 برگ تصویر( جهت داوطلبان مشمول معافیت تحصیلی صادر می گردد . ثبت نام از  آقایانی که کارت پایان خدمت ندارند با مدرک کاردانی   بــه کارشناسی پیوسته ممنوع می باشد).

       *  توجه   * برای دانشجویان مقطع دکتری -  کارشناسی ارشد – کارشناسی ناپیوسته ارائه لغو معافیت تحصیلی مقطع قبلی  از دانشگاه مربوطه الزامی است. همراه با یک برگ تصویر

       *  توجه   *  برای دانشجویان انصرافی نیز ارائه لغو معافیت تحصیلی از دانشگاه مربوطه الزامی است. همراه با یک برگ تصویر

      7-پوشه

        8- اصل مدرک پایه به شرح ذیل :*توجه* ثبت نام اتباع خارجی ممنوع می باشد.ثبت نام با مدرک پایه کارشناسی پیوسته به کارشناسی ناپیوسته و بلعکس نیز ممنوع می باشد

         9- اصل گواهی  کارشناسی جهت ثبت  نام در کارشناسی ارشد همراه با 4 برگ تصویر(در صورت ارائه گواهی موقت چک یا سفته به مبلغ   5 میلیون تومان الزامی است )

اصل گواهی کارشناسی ارشد جهت ثبت نام  دکتری همراه با 4 برگ تصویر (در صورت ارائه گواهی موقت چک یا سفته به مبلغ   15 میلیون تومان الزامی است )

اصل گواهی پیش دانشگاهی یا دیپلم چهار ساله نظام قدیم جهت ثبت نام در کارشناسی پیوسته همراه با 4 برگ تصویر(در صورت ارائه گواهی موقت چک یا سفته به مبلغ  یک میلیون تومان الزامی است )

اصل گواهی فوق دیپلم جهت ثبت نام در کارشناسی ناپیوسته همراه با 4 برگ تصویر(در صورت ارائه گواهی موقت چک یا سفته به مبلغ   یک میلیون تومان الزامی است )

            *مهم در صورت آماده نبودن اصل گواهینامه و گواهینامه موقت بایستی نامه رسمی از محل تحصیل مهمور به مهر با ذکر مشخصات کامل-مقطع و رشته تحصیلی-قید تاریخ شروع تحصیل و تاریخ                   دقیق  فارغ التحصیلی  ارایه شود در غیر این صورت دانشگاه از پذریش هر گونه مدرک پایه طبق مقررات معذور می باشد.

             *  توجه   *  این دانشگاه صرفا از دارندگان مدرک  پیش دانشگاهی و دیپلم های نظام قدیم  در مقطع کارشناسی پیوسته  ثبت نام به  عمل می آورد.

* دارندگان دیپلم فنی حرفه ای  - کار و دانش  و کلیه متقاضیان شرکت در کاردانی جهت ثبت نام به مرکز سما کرمانشاه به آدرس :

           بلوار زن  به سمت الهیه (چقامیرزا) مراجعه نمایید تلفن : 2-38397001**38303415**2-38303521.

با آرزوی موفقیت

اداره ثبت نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 

 

         رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در نیمسال اول  (مهر ) 1394 جهت اطلاع به حضور معرفی میشوند

          جهت ثبت نام و اخذ مجوز سازمان به سایت www.azmoon.org   مراجعه کنید  و جهت ثبت نام حضوری به سایت دانشگاه آزاد اسلامی           

       واحد کرمانشاه مراجعه نمایید .

ردیف

 رشته های کارشناسی پیوسته

 (دارندگان مدرک پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم )

 رشته های کارشناسی ناپیوسته

 ( دارندگان مدرک فوق دیپلم )

1

 حسابداری

 مهندسی تکنولوژی الکترونیک

2

جغرافیا و برنامه ریزی شهری *

مهندسی تکنولوژی برق - قدرت

3

روانشناسی  روانشناسی عمومی

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

4

تربیت بدنی و علوم ورزشی

مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی

5

مهندسی برق - الکترونیک

مهندسی علوم و صنایع غذایی

6

زبان و ادبیات فارسی

مهندسی اجرایی عمران

7

علوم سیاسی

مهندسی تکنولوژی ساختمان *

8

مدیریت بازرگانی

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

9

مدیریت جهانگردی *

معماری

10

آموزش زبان انگلیسی

مدیریت بازرگانی

11

مهندسی کشاورزی  علوم و صنایع غذایی

حسابداری

12

مهندسی کامپیوتر  نرم افزار

تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی

13

مهندسی شیمی

آموزش و پرورش ابتدایی

14

شیمی  گرایش فناوری اطلاعات *

تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی 

15

شیمی - کاربردی

آموزش دینی و عربی *

16

شیمی - محض

علم اطلاعات و دانش شناسی *

17

مهندسی صنایع

آموزش ریاضی *

18

فیزیک  حالت جامد

آمار*

19

فیزیک  هسته ای

مهندسی تکنولوژی مکانیک  ماشین های راهسازی و راهداری *

20

فیزیک - اتمی

مهندسی آبیاری *

21

مهندسی معماری

مهندسی ماشین های کشاورزی *

22

مهندسی مکانیک

مهندسی تولیدات دامی *

23

مهندسی برق - قدرت

مهندسی تولیدات گیاهی  باغبانی *

24

مهندسی مکانیک -  بیوسیستم*

شیلات *

25

علم اطلاعات و دانش شناسی *

 

26

علوم اقتصادی  اقتصاد نظری *

 

27

ریاضیات و کاربردها *

 

28

آمار و کاربردها *

 

29

مهندسی کشاورزی  علوم دامی گرایش دام *

 

30

مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی *

 

31

مهندسی کشاورزی  آب *

 

32

مهندسی کشاورزی -  مکانیزاسیون کشاورزی *

 

33

مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات*

 

34 علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی*  
 

  توجه : رشته های ستاره دار در صورت به حد نصاب نرسیدن تشکیل نمی گردد . تلفن تماس با مسئول ثبت نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه  37252220 

  توجه: پذیرش دانشجو در رشته های کارشناسی پیوسته حقوق و عمران از طریق آزمون سراسری می باشد. 

 

 


 سازمان مرکزی معاونت سنجش و نظارت
معاونت ورزش
سازمان سما
مرکزفرهنگی امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی
مرکزبازرسی و رسیدگی به شکایات
دفتر حقوقی
اداره کل شاهد و ایثارگران
شورای راهبردی زنان فرهیخته
اداره کل امور بین الملل
 پیوند ها
 معاونت آموزشی
 معاونت اداری و مالی
 معاونت پارلمانی
 مرکز هیات امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی
 معاونت برنامه ریزی
 حوزه علوم پزشکی
 معاونت پژوهش و فناور
 معاونت دانشجویی
 معاونت عمرانی
 معاونت فرهنگی
دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی آیت الله رفسنجانی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
مجلس شورای اسلامی
وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
خبرگزاری آنا
باشگاه خبرنگاری دانشجویی ایران (ایسکانیوز)
روزنامه فرهیختگان
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان